Prolight Diagnostics presenterar på Carlsquare Equity Research Life Science Investor Day den 6 december

Prolight Diagnostics deltar på Carlsquare Equity Research Life Science Investor Day I Stockholm den 6 december. Bolagets VD Ulf Bladin presenterar kl. 10.30-11.00.
 
Investerardagen går att följa digitalt via YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=aVkQGy2E058, med start kl 09.00.