Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2023. I investerarbrevet går det bland annat att läsa om pågående aktiviteter och det banbrytande POC-system konceptet som bolaget ska visa upp på den stora internationella kongressen AACC i USA, med mera.

Länk till investerarbrev:
https://prolightdiagnostics.se/media/investerarbrev