Prolight Diagnostics stärker ledningen

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget har anställt Karl Bullen som Head of Manufacturing i dotterbolaget Psyros Diagnostics för att säkerställa bolagets interna tillverkningskompetens.

”Vi är oerhört glada att vårt bolag lyckas attrahera så senior och kompetent personal. Vi ser det som ett bevis på den starka marknad vi ser för vår diagnostik. Karl Bullen har gedigen tillverkningserfarenhet vilket kommer visa sig mycket värdefullt när vi nu planerar produktionen för vårt dotterbolag Psyros Diagnostics”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.

”Jag är mycket glad att ansluta till Psyros. Marknaden för patientnära testsystem är enorm och i behov av ny teknologi. Där ser jag att Prolight och Psyros med sina banbrytande tekniker har ett stort behov att fylla och det ska bli väldigt roligt att bidra på den resan”, säger Karl Bullen, tillträdande Head of Manufacturing för Psyros Diagnostics.

Karl Bullen tillträder den 31 oktober och kommer närmast från Recipharm där han var Head of Operations.

2022-10-04

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-10-04 sv.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är it baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2021 till USD 34,6 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.