Prolight Diagnostics uppdaterar kring projektet distribuerad testning

Prolight Diagnostics AB meddelar idag att utvecklingsprojektet inom distribuerad testning har nått en positiv milstolpe genom att två laboratoriebaserade diagnostiska tester har överförts till plattformen. Testresultaten från projektet indikerar att kommersiellt tillgängliga laboratorietester kan överföras till POC-plattformen PLD MicroFlex.

Utvecklingsprojektet är första steget i att visa att PLD MicroFlex-plattformen kan anpassas för befintliga tester som idag genomförs på centrala laboratorier utan att tvingas genomföra större kemiska förändringar. Därigenom skulle många av dagens centrala laboratorietester kunna erbjudas som POC vilket intresserar bolag som vill erbjuda sina befintliga tester till den växande marknaden för distribuerad testing.
 
”Tillsammans med TTP bedömer vi att PLD MicroFlex-tekniken har förutsättningar att adressera potentialen för en POC-plattform med central laboratoriekvalitet inom marknaden för distribuerad testning. TTP arbetar nu med att identifiera en lämplig kommersiell partner för att fortsätta den utveckling som krävs för att ta denna nya intressanta teknik till lansering”, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics.