Rättelse: BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med G&H | ITL

Ett ”med” för mycket i rubrik.

Prolight Diagnostics har utsett G&H | ITL för utvecklingen av sitt innovativa patientnära system, Psyros. Utvecklingsarbetet startade i början av 2023 och fortskrider enligt plan. BioStock kontaktade G&H:s vd Charlie Peppiatt och Prolight Diagnostics Head of Engineering, Paul Monaghan, för att få veta mer.

Läs hela artikeln: https://www.biostock.se/2024/04/prolight-diagnostics-samarbete-med-gh-itl-driver-utvecklingen-framat/