Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Prolight Diagnostics AB

Inför årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) onsdagen den 5 maj 2021 har valberedningen beslutat föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Då Masoud Khayyami har avböjt att vara ordförande har valberedningen förslagit Ingemar Kihlström som styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Prolight Diagnostics hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

I Prolight Diagnostics valberedning inför årsstämman 2021 ingår Christer Sjödoff, som representant för Cardeon AB, Fredrik Nilsson, som representant för eget innehav, Roger Jensen, som representant för Ålandsbanken i ägares ställe, och Masoud Khayyami (styrelsens ordförande). Ordförande i valberedningen har varit Christer Sjödoff.

Lund den 31 mars 2021

For ytterligare information kontakta:

Christer Sjödoff, valberedningens ordförande, e-post: valberedningen@prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2021-03-31.pdf