Viktigt steg taget i utvecklingen av ett högkänsligt troponin test, en av de viktigaste komponenterna för att diagnostisera hjärtinfarkt

Utvecklingsarbetet med The Technology Partnership i Cambridge startades i januari.

Vi kan nu konstatera att den viktigaste mätparametern i vårt framtida test för hjärtinfarkt – testets känslighet, som ger möjlighet att mäta mycket låga koncentrationer av troponin – utvecklas väl i linje med projektets förväntningar och med hjärtdiagnostik-marknadens satta kriterier.

Detta är mycket positivt, och innebär att vi har tagit ett viktigt och stort steg i riktning mot att utveckla det patientnära testsystem för högkänsligt troponin som marknaden efterfrågar. Detta innebär även att projektet i sin helhet ligger på plan. Idag finns inget sådant test på marknaden i Point of Care format

Projektets första fas fokuserar på att säkerställa att förutsättningar finns för att nå målet att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt. Det är ett viktigt delmål inom fas 1 som nu har uppnåtts.

10 maj 2017

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2017-05-10.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.