Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Prolight Diagnostics AB

Inför årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) onsdagen den 5 maj 2021 har valberedningen beslutat föreslå omval av samtliga styrelseledamöter: Ingemar Kihlström, Maria Holmlund, Ulf Bladin och Masoud Khayyami. Då Masoud Khayyami har avböjt att vara ordförande har valberedningen förslagit Ingemar Kihlström som styrelsens ordförande. En presentation av styrelsens ledamöter finns på Prolight Diagnostics hemsida, […]