Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar totalt 2 500 000 teckningsoptioner i de nyligen beslutade incitamentsprogrammen 2022/2025. Vid extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti beslutades om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till bolaget för vidareöverlåtelse till vissa ledande befattningshavare i bolaget till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och […]

Förstärkningar av ledningen i Prolight Diagnostics

Tobias Volker har antagit rollen som tillförordnad dotterbolagschef för Psyros Diagnostics. Henrik Ljung har tillträtt som CFO på Prolight Diagnostics på deltid. Båda två kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD Ulf Bladin. Tobias Volker har en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Med sina över 40 års erfarenhet från […]

Ny VD i Prolight Diagnostics

Som tidigare meddelats (2020-04-15) kommer Maria Holmlund sluta som VD för Prolight Diagnostics vid halvårsskiftet, för att gå i pension. Hon kommer då att efterträdas av Ulf Bladin, idag styrelsemedlem i Prolight Diagnostics. Ulf har en gedigen erfarenhet från LifeScience med ledande befattningar från såväl läkemedelsindustrin för MSD och Pfizer som inom medicinteknik och diagnostik […]

Ledningsförändring i Prolight Diagnostics

Maria Holmlund har av personliga skäl beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Hon kvarstår i tjänst till halvårsskiftet. Styrelsen respekterar fullt ut Marias beslut och har omedelbart startat rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD. För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Mats Persson ( […]