Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2023

Finansiell översiktAndra kvartalet, 1 april – 30 juni, Q2 2023 Koncern Nettoomsättningen uppgick till 0 (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 101 (2 311) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till –8 033 (-7 055) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,03 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 571 (-10 210) TSEK. […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK. Likvida medel uppgick till 75 […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021

Finansiell översikt Andra kvartalet, 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 48 (184) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -2 132 (-574) TSEK.Resultat per aktie: -0,01 (-0,00) SEK.Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 631 (861) TSEK. Första halvåret, 1 jan- 30 jun 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 49 (185) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -3 591 (-2 […]

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 publicerad

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Nyckeltal apr-jun jan-jun helår 2020 2019 2020 2019 2019 Nettoomsättning, kr – – – – – Likvida medel, mkr 5,3 9,6 5,3 9,6 15,5 Soliditet, % 97 96 97 96 97 Kassalikviditet, % 201 312 201 312 […]

Prolight Diagnostics (publ) halvårsrapport för perioden januari – juni 2019 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) halvårsrapport för perioden januari – juni 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 28 augusti 2019 Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 15.45 den […]

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q2 2018 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) kvartalsredogörelse för Q2 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 28 augusti 2018 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.E-post: mh@prolightdiagnostics.seHemsida: www.prolightdiagnostics.se Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt […]

Prolight Diagnostics halvårsrapport för 2017 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) halvårsrapport för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Rapporten i sin helhet bifogas. den 25 augusti 2017 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight […]