Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 27 november 2023

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 27 november 2023. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Beslut om ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att två olika bolagsordningar antogs. Beroende […]

Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2023

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 11 maj 2023 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för […]

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.  Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptionerBolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget, innefattande en […]

Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 20 maj 2022. Årsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.  Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet […]

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 24 februari 2022. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Beslut om ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag (punkt 6) i […]

Kommuniké från årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 5 maj 2021

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning […]

Kommuniké från årsstämma 2019 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2019 årsstämma, hos T-House Stureplan , Engelbrektsplan 1 i Stockholm. VD kommenterar Utvecklingen av ett POCT-system med högkänsligt troponin som första analys gör fortsatt viktiga framsteg i ett intensivt skede. De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik ,för […]

Kommuniké från årsstämma 2018 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2018 årsstämma, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9 – 11 i Stockholm VD kommenterar Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och drabbar cirka tre personer per timme. I USA drabbas någon av hjärtinfarkt var 40e sekund. Samtidigt är en stor andel av de patienter […]

Kommuniké från årsstämma 2017 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll fredagen den 19 maj klockan 13.00 årsstämma på G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, Stockholm. VD kommenterar Uppstartsarbetet med The Technology Partnership i Cambridge, skedde tidigt i januari. Projektets första fas fokuserar på att säkerställa att förutsättningar finns för att nå målet att utveckla ett test för högkänsligt troponin, för snabb och korrekt […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 1 december klockan 16.00 2016 extra bolagsstämma på Grev Turegatan 35, c/o Kanton, 114 38 Stockholm. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, vilka presenterats på företagets hemsida. Stämman beslöt att nuvarande bolagsordnings §4 och §5 ändras till lydelse enligt nedan för att möjliggöra ytterligare emissioner . […]