Årsredovisning för 2021

Prolight Diagnostics AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ samt i bifogad bilaga. För ytterligare information, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Pressrelease 2022-04-29.pdfProlight Arsredovisning 2021.pdf Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknikpartners innovativa, flexibla, […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt Fjärde kvartalet, okt – dec 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 29 (361) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 315 (-1 417) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 534 (-8 228) TSEK. Helår, jan – dec 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 108 (825) TSEK. Resultatet […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021

Finansiell översikt Andra kvartalet, 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 48 (184) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -2 132 (-574) TSEK.Resultat per aktie: -0,01 (-0,00) SEK.Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 631 (861) TSEK. Första halvåret, 1 jan- 30 jun 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 49 (185) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -3 591 (-2 […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020 Fjärde kvartalet Övriga rörelseintäkter uppgick till 361 (94) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 417 (-754) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 228 (-494) TSEK. Helåret 2020 Övriga rörelseintäkter uppgick till 824 (163) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick […]

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 publicerad

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Nyckeltal apr-jun jan-jun helår 2020 2019 2020 2019 2019 Nettoomsättning, kr – – – – – Likvida medel, mkr 5,3 9,6 5,3 9,6 15,5 Soliditet, % 97 96 97 96 97 Kassalikviditet, % 201 312 201 312 […]

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för 2019 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentlig , och finns tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se Signerad årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas […]

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2019 publicerad

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Nyckeltal okt-dec jan-dec Belopp i kronor 2019 2018 2019 2018 Omsättning, kr 0 0 0 0 Likvida medel, MSEK 15,5 20,9 15,9 20,9 Soliditet, % 97 95 97 95 Kassalikviditet, % 487 526 487 526 Antal […]

Prolight Diagnostics (publ) halvårsrapport för perioden januari – juni 2019 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) halvårsrapport för perioden januari – juni 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 28 augusti 2019 Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 15.45 den […]

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för 2018 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu offentlig , och finns tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se  Signerad årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. 9 april 2019 För ytterligare information kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.E-post: mh@prolightdiagnostics.seHemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight […]

Prolight Diagnostics (publ) bokslutskommuniké för 2018 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) bokslutskommuniké för 2018 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.45 den 14 februari 2019. 14 februari 2019 För […]